" غزل 41" از دفتر دوم -  برای دکتر مصطفی پورنامداری " دارو ساز "

*حسب و حالی ننوشتی و شد ایا می چند

محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند

از اضافات بهاری و گلستان چه خبر سرو بلند

خبرش را خبرم دار به ارقامی چند

یاد و سجاده و باران همه شب می بارد

اشکها در طلبش گر برساند به لبم کامی چند

دل به آبی زده بودیم که جان شسته نمازی بکنیم

با تنی خیس عرق لنگ ببستیم به ناکامی چند

**دست ز جان شسته وضودار شدن بر تو مبارک بادا

گر بسازی تو در آن وادیه حمامی چند

پخته ای عطر خوشت مزه به ریحان دارد

ورنه ما لقمه نگیریم زهر خامی چند

پور نام آور آن مود کلنگ آوازم***

دیر نباشد که دلم صید کند نامی چند

 "احمد زند وکیل کرمانی"

 *= به استقبال حضرت حافظ رفته ام

 **=  کثیری دست شسته به استقبال نماز می روند

               و قلیلی دست ز جان شسته …..

 *** = مرد کلنگ آواز = استاد ، معمار ، پدتاريخ : ۱۳٩۱/۱/٢٦ | ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : - | نظرات ()