105- شاید روزی...

شاید روزی ...

-         با تجهیز آزمایشگاه ها روش تعیین نقطه ذوب به روش میکرو، دلیل محکم بر وجود یا عدم وجود ناخالصی در ماده باشد. (ن)

-         دلم می گیرد از امید... دلم می گیرد از آینده... دلم می گیرد از پرواز با بالهای شکسته... از کف و هورا کشیدن دیگران از دور... از دعا کردن هایشان بی اینکه دست بر شانه ات بگذارند دست به آسمان بلند می کنند... دلم می گیرد از نگاههای متوقع دیگران که گرمایی ندارد تا در یخبندان بی رحم زمانه یخ نزنی. شاید روزی برای تحقق آرمانهای از جنس نورم، دستی بر شانه ام احساس کنم. (س)

-         علم آنقدر پیشرفت و توسعه یابد که بشر تنها با فکر کردن درباره چیزی به خواسته خود برسد و نیاز به انجام کار زیادی نداشته باشد و فقط اراده او مهم باشد. (ک)

-         علم و دانش آنقدر پیشرفت کند که هیچ سوالی در ذهن کسی بی جواب نمانده باشد و همه افراد از ذهن خود حداکثر استفاده را کرده باشند. (ر)

-         من و خانواده ام در کنار هم قرار بگیریم. همه در یک شهر... در یک جا.

-         انسان ها بدون بهانه کنار هم زندگی کنند.

-         دنیای سیاه و سفید من رنگی شود. شاید روزی آدم ها برای پیداکردن جایشان در زندگی جای بقیه را تنگ نکنند. از انسان های دیگر بالاتر نروند. شاید روزی هرکسی پله های بالارفتنش را خودش بسازد با دستان خودش. (ح. س)

دانشجویان داروسازی ورودی 91-  با سپاس از جناب دکتر حسن زاده

/ 16 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سال وسطی

شایدروزی درس ماهم تمام بشود و برویم پی کارمان

گندمی

بانظر2 موافق هستم

hamze

Shayad rozi eshgh beyayad

nader

Shaiad rozi man ham ashegh shavam

نادری

شاید روزی من هم بخواهم دارو بخوانم[چشمک]

حمیدی

شاید روزی تورا فراموش کردم و بی دذغدغه با خیالی خوش به زندگی خود ادامه دادم

مرادی

شاید روزی دل من باز شود[گریه]

eli

che jaleb

جدید

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]