55 - شهید گمنام مقدمت گلباران!

شهید گمنام!

 مقدمت گلباران!

سه طایفه اند که شفاعت می‌کنند و شفاعتشان پذیرفته می‌شود: پیغمبران، علماء و شهدا

پیامبر اکرم "ص"

/ 12 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دانشجو

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

محمد

مثل یک کوه پشت سرم ایستاده است ...دردهایم

دوستدارشهدا

عشق یعنی استخوان و یک پلاک سالهای سال تنهازیرخاک

سودی

* آنها که شهید شدند ،به خدمت خودشان و سعادت خودشان و به اجر خودشان رسیدند.[گل][گل][گل][گل]

کنج قفس

شهادت در راه خداوند چیزی نیست که بتوان آن را با سنجش های بشری و انگیزه های مادی ارزیابی کرد.[گل]

زاهد

ای روشنای خانه امید، ای شهید ای معنی حماسه جاوید، ای شهید چشم ستارگان فلک از تو روشن است ای برتر از سراچه خورشید ای شهید

زاهد

ای روشنای خانه امید، ای شهید ای معنی حماسه جاوید، ای شهید چشم ستارگان فلک از تو روشن است ای برتر از سراچه خورشید ای شهید

شيوانا

شهيدان پيچيده در گوش زمان فريادتان...[گل]

ای کاش بودی امام من ای راست گو ترینه راست گویان ای صادق ای دردمند ای دوووست ای انسان غسل شهیدان خونشان می شدو آرامگاه دستان پاک خدا و خاکی هر کجاااای این زمین واین چنین نامی نمی شدند بی نامان ِ بی دل از گم نا می های تنی که در خاکت آرام دادی! ای کاش بودی امام من ... و می آمدی در میان یاس های سجاده ی مادر و صدا می زدی مرا "کیست که مرا یاری کند؟" و "نرید ان نمن اللذین استضعفوا فی العرض "... دستان مرا می گرفتی...و گم نام می شدم میان انگشتانت .. می دانم که می آیی! می دانم تو می آیی.

فرزاد دوستی شعار

وبلاگ ادبی !!!! شهید گمنام...!