42- زنده باد شب...

انگشت هایت در دستان من بود

آن هنگام

که در رد شدن از ازدحام خیابانی

به عرض شادی لمس دستانت

قهرمان تو بودم

انگشتهایت در دستان من بود

آن هنگام

که در جنگ حجمه ی سرما

گرمای خون رگهایم

پیاده نظامِ دستان تو شد

انگشتهایت در دستان من بود

آن هنگام

که ماهیچه ای خُرد

وسعت یک جوی را برای تو پل زد

انگشتهایت در دستان من بود

آن هنگام

که عبور بی تفاوت سگی ولگرد از کنار قدمهایت

مرا شجاع ترین مرد روی زمین ساخت

زنده باد خیابان

زنده باد سرما

زنده باد سگهای ولگرد

زنده باد تمامی جوی های بی پل

زنده باد شب

که شیرین بود

انگشتهایت در دستان من بود!

فرامرز منگلی- داروسازی- ورودی 88

/ 23 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ترنج

[رویا]خیابانی به عرض شادی لمس دستانش پلی از ماهیچه خرد دستان شجاعترین مردروی زمین [رویا]

سوده

[گل]

سال وسطی

خاطره سالهاپیش در ذهنم دوباره تداعی شد.یادش بخیر

امید

هزاران مرحبا بر شعر نابت[گل]

محمود محمود زاده محمود نسب

انگشتهایت در دستان من بود! ولی خودمونیم بی انصاف حداقل ناخن هاتو کوتاه میکردی .[نیشخند][نیشخند]

شاعره

اگر یک فرصت را از دست دادی، چشمانت را پر از اشک نکن، چون ممکن است قدرت دیدن فرصت بهتر دیگری را از دست بدهی. [گل]

گلابتون

دستهایت که مال من باشد... هیچکس مرا دست کم نخواهد گرفت شعرخیلی زیبایی بودباارزوی موفقیت برای شما

فرامرز

متشکر از همه.

شیوانا

بهاران خجسته

miss world

هر بار دست کسی را گرفتم گم شدم.آنقدر که در من هراس گرفتن دستی هست..ترس از گم شدن نیست. to you: دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی...تواز این چه سود داری که نمیکنی مدارا؟!