87- روز زن خجسته باد

روز زن و روز مادر

بر همه ی زنان قهرمان ایرانی

شادباش !

 

 

/ 7 نظر / 9 بازدید
فرید

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

مادرم روزت مبارک

سارا

مادرخوبم روزتمبارک[گل]

احمد

مادرمن مادر من تو یاری و یاور من. به یاد خسروشکیبایی عزیزوفیلم زیبای خواهران غریب

رامین

مادرباهمه وجوددوستت دارم چراکه توبهترینی بی نظیری[گل]

م/س

شاد باشششششششششششششششششششششش[نیشخند]

زنان فهرمان

[مغرور][مغرور][مغرور][مغرور][مغرور]