31- خاطرات کودکی

همیشه تو دلم یه چیزی مونده بود که می خواستم بهش بگم، تصمیمم رو گرفتم و روانه ی خونه شدم.

آخه همیشه اون  بود که سایه سرم بود، اون بود که وقتی رو پاش دراز می کشیدم بدون هیچ چشم داشتی بهم لبخند می زد و دستش رو رو صورتم می گرفت که آفتاب اذیتم نکنه تا راحت بخوابم.

نسیم هر وقت صورتش رو نوازش می کرد دلم می خواست دراز بکشم و نگاهش کنم. از اون حالت صورتش خوشم میومد؛ تنها کسی که پرنده ها باهاش دوست بودن و رو دست هاش می نشستن اون بود.

واقعا دلش مهربونی بود و صفا همیشه کنارجوی آب خونمون نشسته بود و من نگاهش میکردم و حالا دیگه برف پیری تو چهره اش نمایان بود.

دیگه توانی براش نمونده بود. دلم براش می سوخت. از بچگی باهاش بزرگ شده بودم. همیشه دست هام رو می گرفت و منو تاب می داد.

بازی های بچگانه و از سروکولش بالا رفتن با اون بود و قصه ها و غصه های دلم رو اون شنیده بود و حالا پدر می خواست از خونه بندازدش بیرون

نمی دونم چرا جلوی اینکار پدر رو نگرفتم. وقتی به خونه رسیدم دیگه دیر شده بود و درخت خاطراتم رو قطع کرده بودند و من موندم و حرف های  نگفته ام .....

محمدرضا گرجی- داروسازی-واحد رایانه

/ 24 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نسیم

ادم بعداز ازدواج می فهمه تنهایی چه نعمتی بوده که قدرشو نمیدونسته همون درخت برای درددل کردن بهتره

گرجی

از بذل توجه و همدردی همه ی شما عزیزان نهایت تشکر رو دارم از اینکه باعث شدم شما به تقویم مراجعه کنید و روز درختکاری رو یادآوری کنین ممنونم ولی تا بیام بکارم و به سن و سال اون درخت برسونم تبر اجل خودم رو قطع میکنه در مورد هیزم هاش هم وقتی درد دل میکردم فقط زبان آتش بود پاسخم آخه همشون تو اجاق هیزمی می سوختند

فهیمه عباسی

جایی از داستان نوشتید: نمی دونم چرا جلوی این کار پدر رو نگرفتم. پس شما هم در این فاجعه بزرگ دست داشتید. با علم ِ به اینکه می دونستید و دست روی دست گذاشتید، شما متهم ترین هستید! متاسفم!!!

مظفری

شما از وقتی تصمیم گرفتی و روانه خانه شدی تا وقتی که به خونه رسیدی احتمالا یه یک سالی طول کشیده که هیزم هاش هم سوخته بودن !اگه زودتر رفته بودی خونه این بلا سرشون نمی اومد

عروسک

[رویا][افسوس]

ریزعلی

كسی كه رنج هایش را بر صفحه ی كاغذ آورد، نویسنده ای اندوهگین می شود: اما وقتی به ما بگوید از چه رنج می بُرد و چرا اكنون در شادمانی آرمیده، نویسنده ای جدی به شمار می رود

اتم

اقای گرجی عزیز غم خودش ما را پیدا می کند، باید دنبال شادیها گشت میشه اینقده غمگنانه ننویسی [ناراحت]

بچه +

ریزعلی جان تو کجایی داداش تا این نویسنده غمهاش رو بهت بگه تا از سقوط قطار احساساتش جلوگیری کنه

هویت

درختها مثل انسان ها هستند. برمزارش هم می توانی راز بگویی خاکسترش کجاست؟

شیدا

همیشه مادر را به مداد تشبیه میکردم که با هر بار تراشیده شدن، کوچک و کوچک تر میشود… ولی پدر ... یک خودکار شکیل و زیباست که در ظاهر ابهتش را همیشه حفظ میکند خم به ابرو نمیاورد و خیلی سخت تر از این حرفهاست فقط هیچ کس نمیبیند و نمیداند که چقدر دیگر میتواند بنویسد …