106- حرفهای آسمان

آسمان حرف های ناگفته زیاد داشت

شاید ریزش حرف ها بر سر عابران

 نه تنها انها را ناراحت نمی کند

بلکه خوشحال هم می شوند

 ولی هیچکس نفهمید

برای چه اسمان دلش گرفته

 شاید حرف هایش را هیچکس نفهمد

حتی چترها

محمدرضا گرجی

/ 0 نظر / 8 بازدید