111- برای ماهرویان قربانی اسیدپاشی اخیر

آنان که فقط یزید را می فهمند

سوزاندن با اسید را می فهمند

امروز ز زیبایی تو می سوزند

فردا هل من مزید را می فهمند

 

چون مثل شما اسیدافزار نی ام

می بخشمتان که تا بدانید کی ام

زیبایی من اسید را می سوزد

ماهم، ز تبار ملک جمشید کی ام

 

دکتر امیرحیدری

/ 2 نظر / 20 بازدید
شیرین

سپاس جناب دکتر امیرحیدری...بسیار عااااالی شیرین.غ ورودی93

-

[ناراحت]