/ 15 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شاعر

لخ است که لبریز حقایق شده است زرد است که با درد موافق شده است شاعر نشدی وگرنه می‌فهمیدی پـــایـیـز بهاریست که عاشق شده است!

باز هم شاعر

برگ ها که می ریزند یک سوال می روید: جاودانه خواهد بود عشق های پاییزی؟

باز هم شاعر

برگ ها که می ریزند یک سوال می روید: جاودانه خواهد بود عشق های پاییزی؟

باز هم شاعر

ــي خــواهــم کمــي بــروم آن ســوي دنيــا! آنجــا کــه آسمــان، پنجــره بيشتــر دارد و خــدا هــم، ديــدي بهتــر . .

قلی

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

بوی ماه مدرسه بوی ماه دانشگاه[چشمک][خجالت][زبان]

-

[خنده]یعنی خیلی خوشحالم

سال اخری

مهر مهرآفرین بر همه ی مهربانان مبارک

همکارخوب

همیشه همه جا همه چیز مبارک[لبخند]

ستاره

حالامانفهمیدیم...این ازطرف کی بود.....؟؟ [متفکر]؟