به 1001 بهانه

وبلاگ ادبی دانشکده داروسازی کرمان

100- سیلی

سیلی سرخی میزنم           بر آرزوهایی                       که جلوی چشمانم                                                     یک به یک ،نه                                                                         همه با هم                                                                                           زرد شدند                                               سیلی سرخی میزنم               ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 8 بازدید
مهر 94
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
3 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
7 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
7 پست
آبان 90
8 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
3 پست
تیر 90
7 پست
خرداد 90
12 پست