78- غریبه

من از دیار غربتم

به هیچکس کلام دوستی، به ارمغان نمی دهم

به هیچکس، ز باب آشنایی از پرنده ها، گلی به ارمغان نمی دهم

ز قصه های پرستاره  شبم، ستاره ای به یادگار نمی دهم

به رهگذر، به عابری، به فرد بی علاقه ای، به قصه ی بی غصه ای

از خواب پرستاره ام، به ارمغان ستاره ای نمی دهم

گذرکن ای نسیم از این خیال دشت

که این خیال ز هر غریبه ای جداست

و هرکه آشنای ماست

به دست او ستاره ای به یادگار

و یا گلی به ارمغان و یا  نگاهی آشناست

ندا احمدی

/ 27 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهار

خیلی قشنگ بود ندا جان

سریر

ستاره ها هدیه بر آسمان شبند افشانده خورشید تکه تکه از نورش را تا تنها نماند ماهتاب

بهارپرگل

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

سال پایینی

خیلی زیبابودنداجان بسیارلذت بردم

مریم

مرسی ندا

الهه

گذرکن ای نسیم...

علی

زیبا می سرایی!!! به هیچکس کلام دوستی، به ارمغان نمی دهم به هیچکس، ز باب آشنایی از پرنده ها، گلی به ارمغان نمی دهم [گل][گل][گل][گل]

گندمک

زیبا

مریم

شرعت خییییییییییییییییلی قشنگ بود.

طنزپرداز

نوشته اید:من از دیار غربتم به هیچکس کلام دوستی، به ارمغان نمی دهم اتفاقا در دیارغربت باید قدر همرا بدانید و کلام دوستی به ارمغان بدهید[لبخند][قهر][لبخند]